Delta i MIG Talks och gör din röst hörd

Wednesday 12 December 2016
migtalksbakgrund-VINNARE 1125x658

 

Är du medborgare i ett annat EU-land än Sverige och har flyttat hit mellan 2010 och 2015? Välkommen att medverka i MIG Talks!

 

I den prisbelönta kommunikationssatsningen MIG Talks får nya invånare i Sverige en röst, och migrationen skildras av människorna som det handlar om. Sammanlagt 65 personer har medverkat hittills. Tidigare deltagare har flyttat hit för att få skydd, förenas med en nära anhörig, arbeta eller studera. Nu vill vi träffa och intervjua dig som har flyttat hit från ett EU/EES-land.

 

Din medverkan och din röst som ny invånare i Sverige är viktig. Genom att delta i MIG Talks bidrar du till ny kunskap som är betydelsefull för både myndigheter och andra delar av samhället.

 

Totalt kommer 100 människor som har flyttat hit mellan 2010 och 2015 att delta i MIG Talks, och av dem ska 19 vara EU-medborgare. Antalet speglar att 19 procent av alla nya invånare under dessa år flyttade hit inom ramen för den fria rörligheten inom EU/EES.

 

Är du intresserad av att göra din röst hörd och berätta vad du tycker och tänker om det som syns och hörs i Sverige på temat migration? Din berättelse kommer att publiceras i MIG Talks kanaler (www.migtalks.se och www.facebook.com/migtalks)

 

Skicka ett mejl till migtalks@migrationsverket.se med följande uppgifter:

  • Namn, telefonnummer, epost, födelseland, ålder.
  • Året du flyttade till Sverige (2010-2015) inom ramen för fria rörligheten inom EU/EES.
  • Av vilka skäl du flyttade hit, t.ex. studier, arbete, kärlek eller anknytning till någon nära anhörig här, eller övrigt.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

 

 

Participate in MIG Talks and make your voice heard

 

Are you citizen in other EU-country than Sweden and have moved here between 2010 and 2015?  Welcome to participate in MIG Talks!

 

In the award winning communication initiative MIG Talks, people who have recently moved to Sweden get a voice and migration is portrayed by the people it concerns. A total of 65 persons have participated so far. Past participants have either moved here to receive protection, reunite with a close family member, work or study. We now wish to meet and interview you who have moved here from other EU/EEA-country.

 

Your participation and voice as a newcomer in Sweden is important. By taking part of MIG Talks, new knowledge will be gathered for both governmental agencies and other parts of society.

 

A total of 100 persons who have moved here between 2010 and 2015 will participate in MIG Talks, among them, 19 will be EU-citizens. The number reflects that 19 percent of all new residents in these years moved here within the EU/EEA.

 

Are you interested in getting your voice heard and share your views on what is heard and said in Sweden on the topic of migration? Your feature will be published here in MIG Talks channels (www.migtalks.se and www.facebook.com/migtalks)

 

Please send us an email to migtalks@migrationsverket.se with the following details:

  • Name, phone number, email, country of birth, age.
  • The year that you moved to Sweden from other country within the EU/EEA.
  • Why you moved here, such as studies, work, love or ties to other close relative here, or other reasons.

 

We look forward to hearing from you!