”Det talas och rapporteras om oss – nu vill vi ta ordet”

Friday 04 April 2016
Skyddsbehov-Jihad-Svartvit

Personer med erfarenhet av flykt bjuder nu in media för att berätta hur de ser på medierapporteringen om migration.

– Det här är viktiga frågor för oss som har tvingats fly. Det skulle betyda mycket om media vill höra våra tankar, säger Jihad Eshmawi, 25 år palestinier från Syrien som leder lördagens samtal.

 

På lördag den 23 april är journalister och opinionsbildare från press, radio och teve inbjudna till ett samtal om medias rapportering om migrationsfrågor. Tio personer som har fått skydd i Sverige berättar vad de skulle vilja läsa och höra. Samtalet är en del av kommunikationssatsningen MIG Talks som vill sprida kunskap om migrationen till Sverige.

– Syns du inte så finns du inte. Det som inte dokumenteras existerar inte. Det är principer du snabbt lär dig när du lever i ett belägrat område dit media inte har tillträde, säger Jihad Eshmawi.

– Här i Sverige står det tidigt klart att press- och yttrandefriheten väger tungt, men vem är det som hörs? Och vem skapar bilderna? Jag blir gärna omtalad, men låt mig vara med och skapa bilderna.

I mars hölls ett första samtal mellan tio personer som fått asyl i Sverige och representanter från tio samhällspartner i MIG Talks. Mediebilden av migration och människor som flytt var ett återkommande ämne. Och på lördagen kommer inbjuden media att få konkreta förslag på hur de kan bidra till en bredare och mer inkluderande rapportering.

På lördagen kommer också ett nytt utbytesprogram att diskuteras. Idén till det föddes efter det senaste samtalet då flera deltagare pratade om den förlamande asyltiden i väntan på ett beslut.

– Migrationen till Sverige är en viktig kraft som bidrar till samhällsutveckling, men vi behöver bli bättre på samtal mellan nya och gamla invånare. Samhället blir rikare om individens drivkraft och kunskap får komma till sin rätt, säger Angeles Bermudez-Svankvist, ny nationell verksamhetsutvecklare för organiserad sysselsättning vid Migrationsverket.

Hon och verkets operative chef Mikael Ribbenvik kommer att berätta om hur samhällsaktörer bättre ska kunna ta tillvara nya kompetenser och erfarenheter, och öka förutsättningarna för asylsökande att kunna ta del av samhälls- och arbetslivet.

För mer information om samtalet på lördag 23 april, kontakta ansvarig för MIG Talks, Lisa Söderlindh: migtalks@migrationsverket.se eller Migrationsverkets presstjänst:

Läs mer om MIG Talks:

www.migtalks.se

www.facebook.com/migtalks