Familjen i fokus när MIG Talks byter tema

Thursday 06 June 2016
Anknytning-Mariana-Svartvit

Den vanligaste formen av migration – anhörigmigrationen – syns sällan i media. Men den är högaktuell i och med lagförslaget som riksdagen klubbade igenom i tisdags. Under ett MIG Talks-event i veckan diskuterade människor som flyttat till någon i Sverige bland annat konsekvenserna av den nya lagen och osynliggörandet av anhörigmigrationen.  

 

Hade jag varit här om lagändringen kommit tidigare? Och vad hade alternativet varit? Det frågade sig deltagare i MIG Talks under det samtal om anhörigmigration som hölls på Nordiska museet i veckan.

 

– För mig och min sambo hade det gått att leva i Argentina istället. Den möjligheten finns inte om familjen finns i ett land där det är krig, sade Mariana Kasses, som flyttat till Stockholm från Buenos Aires.

 

Hon och sju andra personer som flyttat till någon i Sverige delade sina tankar kring vad det betyder att flytta för kärlek eller för att återförenas med en familjemedlem.  Samtalet var det första på temat anknytning och är en del av Migrationsverkets kommunikationsinitiativ MIG Talks, som skapar forum där nya invånare och samhällsaktörer får byta perspektiv och erfarenheter.

 

Nordiska muséet var värd för samtalet och sektionschef Jonas Engman inledde samtalet med en historisk tillbakablick och talade om familjebegreppet ur ett svenskt perspektiv.

 

Vad är en familj?

 

Flera deltagare menade att lagens definition av familj är alltför snäv – och att konsekvenserna blir svåra.17-åriga Maher Alkabbani kom till Sverige från Syrien för att återförenas med sin pappa, men hans bror är kvar i Damaskus. Eftersom brodern är över 18 år och inte räknas som kärnfamilj får han inte komma hit. Men familjebanden är lika starka även fast man är myndig, menade Maher Alkabbani.

 

– Även om jag förstår att jag måste klara mig själv när jag blir myndig kan jag exempelvis inte föreställa mig mitt liv utan min mammas goda mat och de dagliga samtalen med henne, sade han.

 

Familjebegreppet är mer inkluderande i andra länder, påpekade flera deltagare.

 

Möjligheten till uppehållstillstånd

 

Frågor om hur lätt eller svårt det är att få uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige lyftes också under samtalet. Karin Davin från UNHCR, en av MIG Talks samarbetspartners, pratade om att det för vissa kan vara svårt att få tag på dokument som exempelvis styrker ett äktenskap.

– Familjeåterförening är inte lika lätt för alla, sade hon.

 

Ingrid Altamirano från Mexiko höll med:

 

– Vi som är här är priviligierade. Vi kunde visa de nödvändiga dokumenten. Trots att vi lever i en globaliserad värd är inte migration för alla. Alla har inte råd att migrera.

 

Varför anhörigmigrationen inte syns mer i media diskuterades och flera möjliga orsaker identifierades. Den ena var den ekonomiska aspekten. Asylmigrationen är förknippad med kostnader som gör frågan mer intressant för media.

 

– Det är lättare för media att hitta en konflikt att rapportera om när ekonomi är inblandat. Dessutom handlar berättelserna om familjeåterförening om människors vardag och anses nog helt enkelt för tråkiga för att skriva om, sade David Landes från nyhetssajten the Local.

 

Att svenskarna är ganska privata när det kommer till familjelivet kan vara en annan möjlig orsak till den mediala tystnaden kring anhörigmigrationen trodde Mariana Kasses.

  • I Sverige upplever jag att folk är väldigt privata med sitt familjeliv. Därför är det kanske naturligt att den migration som är kopplad till det inte hörs lika mycket, sade hon.

Både MIG Talks-deltagare och samarbetspartner upplevde samtalet som givande.

  • Samtalet var ett fantastiskt initiativ som gjorde att många olika aktörer samarbetade. Det är precis vad som måste göras för att skapa förståelse och starta en nyanserad debatt om migration, sade Ingrid Altamirano.

 

 Fler berättelser om anhörigmigrationen

 

Tankar kring hur anhörigmigrationen skulle kunna få ta en större plats i det offentliga samtalet diskuterades och samarbetspartnerna fick tänka till hur de skulle kunna bidra till det.

 

The Local kläckte en idé om en skrivartävling på temat. Svenska institutet, myndigheten som har i uppgift att sprida kunskap om Sverige, kommer att möjliggöra att fler röster lyfts.

 

– Vi har påbörjat ett bildjournalistiskt arbete för att dela asylsökandes berättelser. Vi vill lyfta fram individer och bidra till en nyanserad diskussion om migrationsfrågor. Efter dagens samtal tänker jag att det är väldigt viktigt att vi nu också delar berättelserna från människor som kommit hit genom familjeanknytning, säger Helén Nilsson på Svenska institutet.