Lisa Söderlindh blev Årets Nytänkare för idén om MIG Talks

Wednesday 11 November 2016
PrisLisa Tomislavbild

Utmärkelsen Årets nytänkare tilldelades på tisdagen Lisa Söderlindh, ansvarig för kommunikationssatsningen MIG Talks på Migrationsverket. Priset delades ut av Framtidsverket på Framtidsgalan i Stockholm. 

– Det är otroligt roligt att få ta emot det här priset. Jag hoppas att utmärkelsen kan ge kraft åt perspektivet att migration handlar om människor, säger Lisa Söderlindh.

 

Framtidsgalan, en inspirationsdag för offentlig sektor, arrangeras för andra året i rad för att lyfta ungas drivkraft och inspirera andra att jobba inom det offentliga. Under dagen hyllas offentliganställda som på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete. Priser delas ut i fem olika kategorier – och vinnare i kategorin Årets Nytänkare blev alltså Lisa Söderlindh på Migrationsverket.Juryn som röstade fram henne bestod av representanter från bland annat fackförbundet Vision och Sveriges kommuner och landsting.

 

100 nya invånare berättar sina historier

Det var i våras som Lisa Söderlindh lanserade MIG Talks, en satsning för att öka kunskapen om migrationen till Sverige. I samtal och personporträtt får nya invånare berätta om skälen och drivkrafterna bakom deras migration – och om vad de anser blir missvisande eller glöms i samhällsdebatten. Målet med satsningen är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal. Genom en webbplats där 100 nya invånare får berätta sina historier och dela sina tankar och perspektiv ville Lisa Söderlindh ge mikrofonen åt människorna det ofta talas om, men sällan med.

–Om fler nya invånare fick möjligheten att komma till tals tror jag vi skulle ha en långt klokare samhällsdebatt och allmänheten skulle ha bättre förutsättningar att förstå migrationsfrågorna, säger Lisa Söderlindh.

Mikael Ribbenvik, vikarierande generaldirektör på Migrationsverket, kommenterar utmärkelsen:

– Det är min övertygelse att den offentliga sektorn måste tänka nytt för att klara uppdraget i en snabbt föränderlig värld. Därför tog jag med extra glädje tog emot nyheten om att vår medarbetare Lisa Söderlindh vunnit priset. Genom sin innovation har hon gett människan som migrerat ett ansikte och en röst, och oss som myndighet en bättre förståelse för dem vi genom vårt uppdrag är till för, säger han.

 

Nationell och internationell spridning

MIG Talks genomförs tillsammans med samarbetspartners som verkar inom media, kultur, idrott, offentlig sektor och civilsamhälle. Utöver webbplatsen har flera tematiska samtal arrangerats under året där skälen och drivkrafterna bakom migrationen till Sverige har diskuteras. Syftet är att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och perspektiv mellan människor som har migrerat till Sverige och aktörer som är med och formar samhällsdebatten.

I höstas blev det klart att MIG Talks-konceptet får internationell och nationell spridning.  Svenska institutet introducerar konceptet för svenska ambassader och konsulat runt om i världen. Tanken är att de ska ordna liknande samtal som arrangerats här i Sverige. MIG Talks ingår även som en komponent i ett nytt digitalt utbildningsmateral för högstadier som Bonnier Education ligger bakom.

– Genom att se människan bakom siffran, och beskriva migrationen till Sverige utifrån fakta och personliga berättelser, har Lisa Söderlindh och Migrationsverket vunnit erkännande både nationellt och internationellt. Ett stort grattis till dig Lisa från hela myndigheten, säger Mikael Ribbenvik.

 

Bryta uppdelningen “vi” och “dom”

Vinnaren Lisa Söderlindh hoppas att utmärkelsen kan bidra till ett mer inkluderande offentligt samtal och att fler får upp ögonen för behovet av ökad kunskap om migration.

– Det bästa skulle vara om umtärkelsen kan bidra till att det blir fler som tillsammans vill göra en insats för att skapa ett nytt ”mindset” kring migration och bryta uppdelningen mellan ett vi och ett dom. Eller som vi säger i MIG Talks: Tala inte om mig eller till mig. Tala med mig.

 

Juryns motivering:

Genom sitt initiativ, utvecklande och genomförande av kommunikationssatsningen MigTalks har Lisa bidragit till en kunskapsbaserad kommunikation i migrationsfrågan. Något som står i bjär kontrast till den åsiktbaserade debatt som annars kännetecknar diskursen i Sverige. Hon har genom sitt nytänkande gett migranten en röst, gett media en tankeställare och visat hur migranter förvandlas till siffror och hur det är makthavare som berättar om migranter istället för migranter som berättar om sin migrationserfarenhet. On har inte bara givit migranten en röst utan även visat dennes ansikte. Redan nu börjar flera ta efter hennes modell, att kommunicera via den det berör, och jag tror att MigTalks kommer att visa sig vara ett föredöme i framtiden.