MIG Talks kommer ut i världen

Tuesday 08 August 2016
emelie_asplund-fika_with_semlor-5295

Migrationsverkets satsning MIG Talks ska nu får internationell spridning. Det sker genom att Svenska institutet introducerar MIG Talks även för svenska ambassader och konsulat runt om i världen. Målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal om migration.  

 

Genom en särskild manual som har tagits fram av Svenska institutet uppmuntras svenska utlandsmyndigheter att arrangera samtal om migrations- och integrationsfrågorna. Manualen bygger på Migrationsverkets kommunikationssatsning MIG Talks. Syftet med satsningen är att stimulera till dialog mellan nya invånare och olika samhällsaktörer som är med och formar samhällsdebatten.

– Det återstår att se hur många MIG Talks det blir i världen. Vi har redan märkt intresse från flera utlandsmyndigheter i Baltikum, och vi tror också att vårt eget kulturhus i Paris blir först ut att genomföra satsningen, säger Karin Kärr, kommunikatör på Svenska institutet.

Manualen ska ge vägledning för genomförande av aktiviteter eller samtal som ger plats för perspektiven hos de människor som har migrerat till landet i fråga. Svenska institutet bidrar också med pressmaterial och kan ge ett ekonomiskt bidrag till ambassaden för genomförande.

Svenska MIG Talks inleddes under våren och samlar fjorton samhällsaktörer*. Hittills har MIG Talks berört de delar av migrationen som har sin grund i skyddsbehov och anknytning till någon nära anhörig. I samtal och personporträtt får nya invånare berätta om skälen och drivkrafterna bakom migrationen. Fokus ligger också på att synliggöra vad människor med migrationserfarenhet tycker blir missvisande eller glöms i samhällsdebatten. Målet med satsningen är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal.

När konceptet nu ”går på export” till ambassader och konsulat i utlandet är det tänkt att det ska genomföras på motsvarande sätt: olika nationella samhällsaktörer möter och utbyter erfarenheter med nya invånare i respektive land. Aktörerna kan vara företrädare för medier, lärosäten, kultur, idrott, näringsliv och civilsamhälle.

– Bakom all statistik och tal om volymer och vågor finns människor. Att ge plats för tankarna hos de människor som finns bakom sifforna, och sprida fakta för att nyansera debatten om migration, är inte bara en fråga för Sverige. Det är därför positivt att Svenska institutet visar så stark entusiasm och sprider MIG Talks till fler länder, säger Lisa Söderlindh ansvarig för MIG Talks på Migrationsverket.

 

Här finner du MIG Talks toolkit.

 

Credits: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se