MIG Talks i ny digital läroportal för högstadiet

Wednesday 09 September 2016
Nyhet-Laroportal

Migrationsverkets satsning MIG Talks kommer ut i ännu en kanal – den nya digitala läroportalen Clio Online som Bonnier Education ligger bakom.

 

MIG Talks migrantporträtt och övrigt innehåll kommer att göras tillgängligt i läromedelsplattformen Clio Online, som nu lanseras till skolor över hela Sverige.

 

“Vi skapar ett läromedel som är aktuellt, engagerande och som är helt digitalt. MIG Talks är en perfekt resurs för vår portal eftersom vi vill att migration ska vara en fråga om människor snarare än siffror och statistik”, säger Mats Nilsson, läromedelsredaktör på Bonnier Education.

 

Den digitala läroportalen, som i ett första steg riktas mot högstadiet, omfattar tio olika ämnesområden. Som en del av läromedlet inom samhällskunskap kommer eleverna att navigeras till MIG Talks webbsida och Facebook för att ta del av intervjuporträtten och fakta om migration. Genom olika arbetsuppgifter och läsguider kopplade till berättelserna på MIG Talks stimuleras eleverna att närma sig olika frågor om migration och integration. Bland lärandemålen hör att eleverna ska kunna leva sig in i hur det är att komma till ett nytt land, ge exempel på vilka erfarenheter nya invånare bär med sig, och redogöra för vilka svårigheter och möjligheter nya invånare kan uppleva.

 

MIG Talks, som startade i våras, är en kommunikationssatsning som vill främja kunskap om migration och stimulera till dialog mellan nya invånare och olika samhällsaktörer. Målet är att bidra till ett inkluderande och nyanserat offentligt samtal. Tanken är att berätta om migration på ett nytt sätt och synliggöra människorna bakom statitistiken, samt skälen för flytten eller flykten till Sverige.

 

I oktober hålls det tredje tematiska samtalet där nya invånare och MIG Talks samarbetspartner möts och utbyter erfarenheter och perspektiv på temat arbete som drivkraft för migrationen till Sverige.

 

Bakom satsningen står aktörer från samhällets olika arenor: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stads kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Invest Stockholm, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, UNHCR och initiativtagaren Migrationsverket.

 

Läs vidare om det nya digitala läromedlet i samhällskunskap här.

 

Besök MIG Talks webbsida

 

Följ MIG Talks på Facebook

 

Nyhet-Clio