Samhällsaktörer samverkar för kunskap om migration

Wednesday 03 March 2016
48ed0973-fe05-4f95-824a-cd2aee85b35f

Idag lanseras MIG Talks, en kommunikationssatsning som belyser en av vår tids största samhällsfrågor och som syftar till att främja kunskap om migrationen till Sverige. Över tio aktörer från samhällets olika arenor sluter upp bakom satsningen som genomförs under 2016 på initiativ av Migrationsverket.

MIG Talks genomförs i form av en samtalsserie, kunskapsspridning via olika digitala kanaler samt ett antal olika sidoaktiviteter. Genom satsningen skapas ett forum för utbyte av information, erfarenheter och perspektiv mellan nya invånare och samhällsaktörer inom media, kultur, idrott, offentlig sektor och civilsamhälle. De medverkande kan därigenom få nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer eller arbetssätt. Det gemensamma målet är att bidra till ett nyanserat och inkluderande offentligt samtal.

Aktörerna bakom satsningen är: Delegationen för Migrationsstudier (DELMI), Göteborgs Stads kulturförvaltning, Kulturrådet, Nordiska museet, Sveriges Internationella Talanger, Stockholms Stadsbibliotek, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Institutet, Stockholm Business Region Development, The Local, Riksidrottsförbundet, Röda Korset, och UNHCR.

– Migrationsverket välkomnar bredden av samhällsaktörer som sluter upp bakom MIG Talks. Det talar sitt tydliga språk: allt fler ser betydelsen av gemensamma insatser för att möta nya behov i spåren av den ökade migrationen till Sverige. Migration är inte en fråga för ett fåtal, det är en angelägenhet för hela samhället. Inte minst för de människor som är på väg mot framtiden i nya hemlandet Sverige, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör.

Migrationsverket har tagit initiativet till MIG Talks för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på fakta och information.
Mot bakgrund av den ökade asyl- och flyktinginvandringen handlar det också om att stärka myndighetens arbete för att bidra till allsidig informations- och kunskapsspridning om all migration till Sverige. En central utgångspunkt med satsningen är också att synliggöra människorna bakom migrationsstatistiken.

– I en tid när debatten om migration går på högvarv är det viktigt att ta ett kliv tillbaka och begrunda det större ansvaret för samhällskommunikation och allsidig kunskapsbildning. Alla samhällsaktörer har att bidra till det offentliga samtalet.
Människor som flyttar hit behöver vara en närvarande röst, såväl i den större diskussionen om migration, som i det fortsatta samhällsbygget, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör vid Migrationsverket.

Totalt 100 nya invånare som är inflyttade under den senaste femårsperioden involveras inom ramen för MIG Talks. Urvalet speglar sammansättningen av migrationen till Sverige mellan åren 2010 och 2015, det vill säga andelen som flyttat hit på de olika huvudsakliga skälen 1 för bosättning i Sverige och ursprungsregion.

– Fakta och statistik på migrationsområdet är en viktig utgångspunkt, men migration är varken en sifferekvation eller ett tillfälligt tillstånd. Migration är ett permanent samhällsfenomen. Berättelserna och perspektiven som utgår ifrån de människor som flyttar hit är grunden för kunskap om drivkrafterna och skälen bakom migrationen till Sverige, säger Lisa Söderlindh, ansvarig för MIG Talks vid Migrationsverket.

MIG Talks kommer även kunna följas i Twitter #MIGTalks och på Facebook.com/migtalks

För frågor om MIG Talks, kontakta Migrationsverkets presstjänst: 010-485 66 55