Skyddsbehov-Zainelabdin-Svartvit

Zainelabdin, 26 år

1990–2007
Född och uppvuxen samt plats för studier
Raqa, Syrien
2007–2012
Studier
Aleppo, Syrien
2012–14
Arbete
Raqa
2014
På flykt
Turkiet, Grekland, Danmark
2014–
Skyddsbehov
Malmö, Stockholm

”Först tänkte jag att det är kulturella skillnader, men snart
upptäckte jag att det inte är så”

Jag drömde mycket om hur mitt liv skulle bli och planerade för framtiden,
samtidigt som jag var uppfylld av nuet. Efter studierna i Aleppo återvände
jag till Raqa, staden jag växte upp i, och startade en tandläkarklinik.
Jag ville ge bra behandlingar, men precis som alla andra yrken måste man
även tycka att själva arbetet är roligt och kunna försörja sig på det. Att dra
ut tänder var en favorit. Snabbt och kostnadseffektivt.

Nu tänker jag att lyckan och glädjen tillhör framtiden. Jag känner mig trygg
här men väntan är en del av vardagen. Saker och ting sker långsamt. Det är
brev hit och dit. Papper och certifikat som ska valideras. “Andas djupt och ha inte bråttom.”  Först tänkte jag att det är kulturella skillnader men snart upptäckte jag att det inte är så. Alla har hjärta och hjärna och tänker på liknande sätt. Detaljerna skiljer sig förstås åt, men vi söker alla efter saker att trivas med och känna lycka kring.

När jag gjorde praktik på en tandläkarklinik här i Stockholm var det bara
arabisktalande läkare runtom mig. Även om arbetssystemet är detsamma
skulle jag vilja jobba bland svenska tandläkare för att praktisera språket och
få större insyn i hur patientbemötande är utformat här.

Om migration i det offentliga samtalet

I september sade statsministern ”välkommen” och stod bredvid dem som flytt
hit. Sedan november har mycket svängt åt höger. Det har spritts en dålig
bild av flyktingar i spåren av sextrakasserier och annat som det rapporteras
om. Att det vänds till en fråga om varifrån en person kommer och att se
svenskar reagera på ens ursprung är ett problem. Det viktiga är att
personerna som gör sig skyldiga till brott också hålls ansvariga för vad de
gjort och för det finns det domstolar och straff.

Nu är det många som kommer att få tillfälligt istället för permanent
uppehållstillstånd. Jag tror att det har sina för- och nackdelar. Å ena sidan
kan det vara bra att man måste göra en insats och visa att man kan bidra om
man verkligen vill vara kvar här, å andra sidan kan det skapa en känsla av
otrygghet och ovisshet, vilket kan påverka en negativt.

För min del hade det inte spelat någon roll om jag fått tillfälligt
uppehållstillstånd. Jag vet vad jag vill göra och följer den planen. Vare sig
det rör sig om tre månader eller längre så måste jag fortsätta framåt. Jag vill
fortsätta mitt liv i Sverige, men nej, ingen kan lämna sitt hemland – det bor
kvar i ens hjärta.

Ta del av allas låtval på MIG Talks spellista

Ta del av Zainelabdins låtval nedan

Har du migrerat till Sverige och vill dela din berättelse? Nordiska museet samlar in berättelser på temat migration.

Dela din berättelse här