Frågor & svar

Vad grundar sig migranternas CV:n på?

Migranternas CV:n baseras på den information som intervjupersonen själv har uppgett. Frågan som har ställts är om personen har flyttat i sitt liv för att bosätta sig på annan ort eller i annat land och vilket det huvudsakliga skälet eller drivkraften var för flytten (skyddsbehov, anknytning, studier eller arbete).

Vad ligger bakom varje persons låtval?

Låten har valts utifrån känslan och tanken på hemlandet, flytten till Sverige och det fortsatta livet i det nya landet.

Finns de olika låtarna samlade någonstans och hur kan man ta del av dem?

Samtliga låtar finns samlade på spellistan ”Migration_MigTalks” på Spotify

Finns det möjlighet att anmäla intresse om att bli intervjuad och bli publicerad på MIG Talks?

Då satsningen är avslutad finns det inte längre möjlighet att anmäla intresse om att bli intervjuad och delta i MIG Talks. Har du migrerat till Sverige och vill dela din berättelse? Nordiska museet samlar in berättelser på temat migration.